Palety z wadami niedopuszczalnymi można naprawić (jeśli to możliwe) lub zutylizować.