• Time to read 1 minute
Palety drewniane

Palety drewniane

Paleta to płaska konstrukcja najczęściej drewniana, która służy do transportu i magazynowania towarów ułożonych najczęściej w stosie towarów. Zaprojektowana w taki sposób, aby transportowane towary można było w prosty sposób przenosić za pomocą wózków widłowych.

Palety są ogniwem, które łączą producenta z ostatecznym odbiorcą produktu. Powinny spełniać następujące funkcje: ochronną, ułatwiającą transport i magazynowanie oraz funkcję manipulacyjną. Są pewnym rodzajem opakowań, bez których gospodarka nie funkcjonowałaby normalnie.

Najczęściej występującymi paletami w obrocie towarowym są palety drewniane, czyli produkowane z drewna są one ekonomiczne i ekologiczne. Dzięki temu nie niszczą środowiska. Występują w różnych konstrukcjach i wymiarach. Ich wymiary zostały ustandaryzowane.

Najbardziej popularnym typem palet w Europie i w Polsce są palety euro / europalety o wymiarach 1200 x 800 mm, oznaczane z boku napisem EUR. Najważniejsze jest używanie przez firmy logistyczne palet spełniających europejskie normy bezpieczeństwa, które potwierdzone są certyfikatami wystawionymi przez uprawniony do tego urząd.

Cechy prawidłowej europalety określa „Karta oceny palet”. Jest to praktyczny standard oceny palet na rynku polskim.

ECR Polaka zaleca obrót jak i wymianę palet EPAL oraz EUR, pod warunkiem spełniania kryteriów technicznych i jakościowych zawartych w Kodeksie UIC 435-2, opartym o normę EN 13698-1.

Palety EPAL i EUR (palety euro) podlegają ochronie przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej.

Standard palet EPAL i palety EUR jest zdefiniowany w Kodeksie UIC 435-2 zgodnym z normą EN 13698-1.

Cechy charakterystyczne Palet EPAL i palet EUR:

        ściśle sprecyzowane wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów;
        posiadają oznaczenie na prawym i lewym wsporniku;
        posiadają oznaczenie obróbki termicznej ISPM15 (wymagane dla palet wyprodukowanych po 1.01.2010 r.)
        na środkowym wsporniku posiadają oznaczenie alfanumeryczne identyfikujące producenta wg wzoru: NNN-R-MM (Numer licencji producenta palety – Rok – Miesiąc produkcji)
        posiadają równe ścięcia wszystkich czterech narożników na całej jej wysokości

Palety EPAL posiadają jeszcze:

        klamrę kontrolną na środkowym wsporniku, (wymagane dla palet nowych);
        mogą posiadać gwóźdź certyfikujący (wymóg konieczny dla palet naprawionych);
        muszą być suszone komorowo

Wilgotność nowych palet EPAL i EUR nie może przekraczać 22%. Ponadto muszą przejść obowiązkowo termiczną obróbkę fitosanitarną ISPM15, co potwierdza oznaczenie IPPC.