• Time to read 1 minute
Palety drewniane

Palety drewniane

Pierwsza paleta została wyprodukowana około 1950 roku przez szwedzki koncern BT Industries. Ktoś wpadł na genialny pomysł wyprodukowania drewnianej platformy do przechowywania i transportowania towarów z myślą o wszystkich rodzajach wózków widłowych.

Od 1961 r. z inicjatywy UIC (Międzynarodowej Unii Kolejowej) palety ustandaryzowano. Po podpisaniu umowy paleta uzyskała status standardowej i/lub wymiennej. Stąd wywodzi się EPP – Europejski Pool Paletowy.

Palety stosowane są jako sztywne podłoże, na którym można układać stosy drobniejszych opakowań i w łatwy sposób transportować je w dużej ilości. Wymiary palet zostały ustandaryzowane. Najbardziej rozpowszechnione w Europie są „europalety”, oznaczone z boku napisem „EUR” o wadze ok: 25 kg

Pierwszą rewolucję paletową wywołały zmiany na rynku spowodowane zaprzestaniem od maja 2004 produkcji licencyjnej palety PKP.

Drugą rewolucją przemysłową lub paletową było wprowadzenie w czerwcu 2007 zmian w Prawie Własności Przemysłowej.

Dotyczy ona uregulowania procedury przed Urzędem Patentowym RP uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych udzielanej w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i możliwości dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej oraz prowadzenia korespondencji elektronicznej.

Kolejna rewolucja została wywołana wprowadzeniem nowego standardu europalet EPAL.

Do 1 sierpnia 2013 r., europalety posiadały w owalu oznaczenia EPAL oraz EUR, co jest zastrzeżonym znakiem towarowym UIC (Międzynarodowej Unii Kolejowej). Od sierpnia 2013 roku palety produkowane przez członków EPAL noszą wyłącznie oznaczenia EPAL.

Aktualnie Palety EUR są precyzyjnie zdefiniowanym produktem – posiadającym szereg określonych cech (m.in. odpowiednią konstrukcją, wymiary, właściwe oznaczenia).

Często palety EUR określane są jako „europalety”, w praktyce odnosi się ono do palet drewnianych o wymiarach 1200x800mm, więc nie należy jednoznacznie utożsamiać wszystkich „europalet” z paletami EUR.

W Polsce standardy palet EUR określają Karty UIC:

  • UIC 435-2 dotycząca produkcji palet płaskich drewnianych
  • UIC 435-4 dotycząca napraw palet płaskich drewnianych

Palety EUR są produktem markowym podlegającym ochronie prawnej zgodnie z nowelizacją Ustawy „Prawo własności przemysłowej” 1 listopada 2007 roku.