Palety EUR EPAL Gat. 1

Palety EUR EPAL Gat. 1

Palety EUR EPAL Gat. 1
Palety EUR EPAL Gat. 1
Palety EUR EPAL Gat. 1
Palety EUR EPAL Gat. 1
Palety EUR EPAL Gat. 1
Palety EUR EPAL Gat. 1
Palety EUR EPAL Gat. 1
Palety EUR EPAL Gat. 1

Palety EUR EPAL (1200x800mm), najwyższej jakości, nieuszkodzone, koloru jasnego, suche i czyste (bez śladów farb, olejów, smarów, zabrudzeń technicznych, np. cementu, wapna, krwi zwierzęcej oraz po transporcie ryb, itp), o udźwigu do 1,5 t., spełniające kryteria stanu użytkowanych palet ładunkowych określone w Karcie UIC 435-2 Międzynarodowego Związku Kolejowego.