• Time to read 1 minute
Oznaczenia  palet

Oznaczenia palet

Znak EUR na wspornikach

Europalety czyli palety na licencji EPAL są obecnie najbardziej popularnymi nośnikami stosowanym w transporcie towarów przez przedsiębiorstwa transportowe oraz sieci handlowe.

Od 1 sierpnia 2013r na rynku są 2 typy europalet - z cechą EUR i z cechą EPAL.

Zerwanie współpracy Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC - International Union of Railways) z Europejskim Stowarzyszeniem Paletowym EPAL (European Pallet Association) doprowadziło do wycofania zgody na stosowanie przez EPAL znaku EUR na wspornikach, należącego do UIC.

Znak EPAL znajdował się na dwóch wspornikach, na pozostałych wypalany był znak należący do kolei międzynarodowych EUR. Szacuje się, że obecnie w obrocie znajduje się około 450 milionów tego typu palet, wyprodukowanych na licencji EPAL. Od 1 sierpnia br. na wszystkich wspornikach pojawi się tylko znak EPAL.

Nowe palety EPAL będą produkowane tak samo jak palety EUR pod względem konstrukcyjnym i wytrzymałościowym (tj. w oparciu o Kodeks UIC 435-2).

 

Użytkownicy, stosujący palety używane według starego oznakowania, gdzie na dwóch wspornikach jest znak EPAL a na dwóch pozostałych EUR, mogą je po 1 sierpnia nadal używać i swobodnie wymieniać z nowymi paletami z oznakowaniem w systemie EPAL-EPAL, ponieważ opierają się na tych samych europejskich normach dotyczących europalet i mają zapewnioną tą samą jakość - powiedział dyrektor techniczny EPAL

ECR Polska (Efficient Consumer Response) - "Efektywna Obsługa Konsumenta" rekomenduje uwzględnienie palet EPAL w umowach handlowych i/lub załącznikach logistycznych do nich. Proponuje także wymianę palet EUR na EPAL i na odwrót, o ile oczywiście spełniają one kryteria jakościowe. Nie zachwieje to płynności obrotu i ograniczy koszty utrzymania palet z jednym i drugim oznaczeniem.